Slika premične stene v fazi postavljanja
Slika stene v vrtcu
Slika premične stene v sejni sobi
100k_13 SLIKA
Slika Stena z paneli pripravljenimi za zapiraneje
Slika stene z odprtim teleskopskim elementom
Premične stene