Steklene premične stene moVista za Lek

Projekt Info

  • Construction Date

    November 2015 - Februar 2016

  • Category

    Premične stene z električnim zaklepanjem, Steklene premične stene

HUFCOR MOVISTA 


Steklene premične, zvočno izolativne stene HUFCOR model MOVISTA so vgrajene v poslovnem objektu v Ljubljani. Veliko konferenčno dvorano  smo pregradili s  sedmimi premičnimi stenami MOVISTA.

Ko so stene postavljene je velika konferenčna dvorana razdeljena v pet manjših sejnih dvoran, ki jih lahko sočasno uporabljajo ne da bo motili eden drugega.

Stene je mogoče v celoti pospraviti in vzpostaviti eno veliko dvorano. Mogoče pa je tudi samo nekatere sejne sobe združevati v večje.