Nevrološko rehabilitacijski center – Poslovni center Mirje, Ljubljana

Projekt Info

  • Construction Date

    November 2018

  • Category

    Premične polne stene

Projekt je bil izveden v zadnjem četrtletju leta 2018. Izvajali smo ga kot podizvajalec gradbene družbe Oder d.o.o.. Projektant PZI, Studio LIST d.o.o..

Projekt je vljučeval izvedbo dveh premičnih sten z 1 točkovnim obešanjem panelov. Večja stena ima prehodna vrata. Obe steni imata atestirano zvočno zaščito Rwp 53 dB. Barvo panelov je poseben izbor naročnika.